Môi trường

Liên quan đến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, công ty đăng ký thời gian vận hành thử nghiệm 3 tháng, nếu thời gian vận hành thử nghiệm thực tế trên 3 tháng hoặc thay đổi thời gian quan trắc trong kế hoạch vận hành thử nghiệm thì có phải thông báo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh không?

27/10/2020 229
Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí