Gửi câu hỏi
Môi trường 05/11/2020 00:00 216

Các vấn đề môi trường với doanh nghiệp sản xuất?

Trả lời
Môi trường 03/11/2020 00:00 205

Nếu các thông số khí thải vẫn đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi xả thải ra môi trường, có bắt buộc phải vận hành hệ thống xử lý khí thải không? 

Trả lời
Môi trường 29/10/2020 00:00 209

Doanh nghiệp mở rộng khu vực lưu giữ chất thải nhưng chỉ làm mái che thì có cần lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Trả lời
Môi trường 27/10/2020 00:00 203

Liên quan đến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, công ty đăng ký thời gian vận hành thử nghiệm 3 tháng, nếu thời gian vận hành thử nghiệm thực tế trên 3 tháng hoặc thay đổi thời gian quan trắc trong kế hoạch vận hành thử nghiệm thì có phải thông báo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh không?

Trả lời
Môi trường 26/10/2020 00:00 206

Đất đá phát sinh từ việc khai thác mỏ, không qua dây truyền chế biến, không đầu tư thêm dây truyền xử lý thành đất đá nhỏ mà chuyển giao luôn bên ngoài để làm san lấp mặt bằng thì có cần lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Trả lời
Môi trường 25/10/2020 00:00 187

Kết quả quan trắc trong vận hành thử nghiệm (chờ đầy đủ kết quả của quá trình vận hành thử nghiệm hay phải gửi trước khi bước vào quá trình lấy mẫu 07 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định) được gửi tới cơ quan chức năng vào thời điểm nào?

Trả lời
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí