Gửi câu hỏi
Môi trường 17/10/2020 11:42 1278

Công ty xử lý nước thải của khu công nghiệp (KCN) yêu cầu công ty trong KCN xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn A, như vậy có hợp pháp không?

Trả lời
Môi trường 15/10/2020 00:00 287

Công ty đang nghiên cứu dự án khai thác khoáng sản bán đất đá thải sạch làm vật liệu san lấp mặt bằng, dự án này có tính là cơ sở sản xuất vật liệu thông thường hay không?

Trả lời
Môi trường 04/10/2020 00:00 268

Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi điều 16 của NĐ 18/2015/NĐ-CP quy định:

"Đối với dự án đã được phê duyệt ĐTM, nếu có thay đổi chưa đến mức lập lại ĐTM (quy định tại khoản 2 điều 26 Luật BVMT), phải báo cáo bằng văn bản và chỉ được thay đổi khi có quyết định chấp thuận về môi trường trong các trường hợp:

a) Có bổ sung ngành nghề đầu tư loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

b) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ của dự án thuộc loại hình sản xuất co nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa"

Nếu doanh nghiệp có thay đổi nhưng chưa đến mức lập lại ĐTM, không thuộc trường hợp a) và b) như đã nêu ở trên, thì Doanh nghiệp có phải báo cáo và xin xác nhận hoàn thành không?

Trả lời
Môi trường 29/09/2020 00:00 288

Đối với môi chất lạnh của các thiết bị điều hòa không khí (Ví dụ: Gas R22, R134a, R410a, R407c, R32, v.v..), các quy định về việc thu hồi, lưu trữ, xử lý áp dụng như thế nào?

Trả lời
Môi trường 04/09/2020 00:00 371

Công ty đang có dự định đầu tư làm lại hệ thống xử lý nước thải thay thế hệ thống cũ đã xuống cấp, giữ nguyên công nghệ (vi sinh) nhưng thay đổi thiết kế, vậy có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Trả lời
Môi trường 20/08/2020 00:00 264

Công ty chia dự án xây dựng thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã xây dựng xong và có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, giai đoạn 1 mở rộng thêm 1 xưởng để giãn khoảng cách sản xuất (vẫn thuộc giai đoạn 1) và có xây dựng thêm 1 trạm xử lý nước thải. Nếu vậy, có cần vận hành thử nghiệm và xin cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường không?

Trả lời
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí