TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Các hiệp hội phản ứng mạnh với dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020

Chủ tịch của 11 hiệp hội ngành hàng lớn đã đồng loạt kiến nghị đến Chính phủ cùng bộ trưởng của 10 bộ sau khi nghiên cứu rất kỹ phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020 (do Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng), vì "thấy vẫn còn khá nhiều nội dung lớn không phù hợp với các luật hiện hành và điều kiện thực tiễn Việt Nam". Các hiệp hội ngành hàng nhấn mạnh những nội dung tiếp tục giữ lại trong dự thảo "không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, mà còn phát sinh thủ tục hành chính". Đặc biệt, việc "cần làm rõ cơ sở pháp lý" ở một số nội dung như báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đã nêu là hết sức quan trọng, bởi nghị định hướng dẫn chi tiết ban hành tới đây không được đưa ra những điều nằm ngoài quy định của Luật bảo vệ môi trường, không tạo mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác. Đồng thời nhấn mạnh dự thảo cần tuân thủ đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ "đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh", cũng như các nghị quyết của Chính phủ "không làm tăng thêm quy định hành chính và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp".

Nguồn: Môi trường và Đô thị - 13/10/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí