TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Chỉ thị phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp

Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đã có phản ánh và kiến nghị về các khó khăn trong sản xuất kinh doanh: Nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, phải hủy nhiều đơn hàng sản xuất trong nước, thiếu hụt lao động phục vụ sản xuất, v.v... 

Do đó, Ngày 3/10/2021, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg  về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện với nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất.

Nguồn: Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam – 3/10/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí