TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Đồng loạt các văn bản môi trường được ban hành và có hiệu lực trong tháng 1/2022

  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  của Chính phủ ban hành ngày 10/1/2022: Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ 10/01/2022.
  • Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 06/1/2022: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ 6/1/2022.
  • Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/01//2022: Quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, có hiệu lực từ 7/1/2022

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nguồn: E&H tổng hợp

Xem thêm các tin khác liên quan tại: https://ehc.com.vn/ehs/vi/news

Đăng ký Hội viên miễn phí