TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo Nghị định) có thực sự làm tăng gánh nặng, chi phí về môi trường cho doanh nghiệp?

Vừa qua, một số cơ quan báo chí đã quan tâm, đăng tải ý kiến của một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo Nghị định) và cho rằng Dự thảo Nghị định sẽ làm tăng gánh nặng, chi phí về môi trường cho doanh nghiệp. Do đó, ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp trên cơ sở tiếp thu nhiều ý kiến góp ý trên bản Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo Nghị định) được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ từ 15/6/2021 với các nội dung trao đổi, tiếp thu, hoàn thiện một số về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, quan trắc chất thải, quy định các cơ sở chế biến thủy sản thuộc Mục III danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trách nhiệm tái chế, xử lý bao bì, sản phẩm của nhà sản xuất, nhập khẩu (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu).

Trên tinh thần cầu thị, Bộ TN&MT tiếp tục đăng tải Dự thảo Nghị định đã được tiếp thu, hoàn thiện đến ngày 16/9/2021 gửi Bộ Tư pháp thẩm định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ: www.monre.gov.vn) và mong muốn tiếp tục tiếp nhận được ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành./.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và môi trường – 22/9/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí