TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

E&H đã tham dự Tuần lễ Môi trường Việt Nam - Nhật Bản

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản đã tổ chức Tuần lễ Môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai năm 2021, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/12/2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện được diễn ra hoàn toàn dưới hình thức online tại Website https://www.jprsi.go.jp/ew2021vn do Bộ Môi trường Nhật Bản xây dựng. E&H đã phối hợp với công ty mẹ EnviX tham gia triển lãm trực tuyến (online exhibition), xây dựng gian hàng và tham gia sự kiện business matching diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/12/2021. Chúng tôi đã giới thiệu các Dịch vụ tư vấn chủ lực của E&H về lĩnh vực môi trường bao gồm:

  • Dịch vụ Tư vấn chuyên sâu EHS (Tham khảo Website của dịch vụ này: https://ehc.com.vn/ehs/)
  • Dịch vụ Tư vấn đánh giá tác động môi trường (Tham khảo thêm Tại đây)
  • Dịch vụ Kiểm toán môi trường (Tham khảo thêm Tại đây)

E&H tự tin cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật, chính sách môi trường cùng với bề dày kinh nghiệm và hệ thống đối tác, chuyên gia rộng khắp trong lĩnh vực này.

Đăng ký Hội viên miễn phí