TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

E&H tham dự Hội thảo "Góp ý quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu trong Dự thảo Nghị định quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020"

Sáng ngày 16/6/2021, E&H tham dự Hội thảo trực tuyến “Góp ý quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu trong Dự thảo Nghị định quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức.

Ông Đào Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế - phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì hội thảo. Đóng góp ý kiến tại hội thảo có sự trình bày của các chuyên gia tư vấn, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp có liên quan.

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó, có nội dung về trách nhiệm của các nhà nhà sản xuất, nhà nhập khẩu về tái chế và xử lý sản phẩm, bao bì là chất thải. Dự kiến quy định này sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì thuộc danh mục các sản phẩm, bao bì phải được tái chế. Nội dung chương trình hội thảo bao gồm:

  • Phần 1: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường – phần trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) - Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài Nguyên và Môi trường
  • Phần 2: Giới thiệu tổng quan về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và kinh nghiệm của Hàn Quốc - Tiến sĩ Kim In Hwan – Cố vấn pháp lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn quốc
  • Phần 3: Các tham luận đến từ các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia
  • Phần 4. Kết luận Hội thảo

Kết thúc hội thảo, ông Phan Tuấn Hùng khẳng định, những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong suốt hội thảo là những tham vấn vô cùng giá trị, đơn vị soạn thảo Nghị định sẽ tiếp thu và có những chỉnh sửa phù hợp để đảm bảo tính hợp lý, tính khả thi của quy định.

Nguồn: E&H tổng hợp - 16/6/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí