TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

E&H tham dự Hội thảo ''Xin ý kiến về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường''

Sáng 27/8/2021, Vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến xin ý kiến về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì hội thảo. Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu tham dự gồm các chuyên gia và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp có liên quan.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và chuyên gia về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện chế định này trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  và đưa ra bản dự thảo lần 2 về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Nhằm bảo đảm hiệu quả và khả thi của chế định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến lần này để tiếp tục xin ý kiến về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp chịu sự tác động. Hội thảo được tổ chức trực tuyến phù hợp bới bối cảnh tình hình Covid diễn biến phức tạp, các đại biểu ở nơi khác từ các tổ chức liên quan vẫn có thể tham dự, lắng nghe và đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo.

 Nguồn: E&H tổng hợp - 27/8/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí