Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Hỗ trợ nhà đầu tư mới 

 

Chúng tôi hỗ trợ: 

Các thủ tục

 •  Thành lập công ty liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 
 •  Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài 
 •  Thủ tục nhà đầu tư ra nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
 •  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam
 •  Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn 
 •  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu                                                          

 


Các giấy phép 

 •  Gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 •  Giấy phép lao động
 •  Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
 •  Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm                                                                            

 


Các tư vấn khác

 •  Tư vấn quá trình hoạt động dự án  
 •  Hỗ trợ tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy 
 •  Hỗ trợ tuân thủ quy định về đất đai, bất động sản
 •  Các thủ tục khác có liên quan đến đầu tư, kinh doanh                                                               

 


 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.

 

Đăng ký Hội viên miễn phí