Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Hỗ trợ tuân thủ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)


EPR là cái tên viết tắt
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất - Extended Producer Responsibility". Trách nhiệm này bao gồm trách nhiệm tái chế và Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu. Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế thì phải có trách nhiệm thu gom để tái chế các sản phẩm, bao bì đó (sau sử dụng) theo tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế bắt buộc; nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì khó có khả năng tái chế thì phải đóng tiền vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý.
 
Từ 01/03/2022, Công ty TNHH Tư vấn E&H triển khai gói dịch vụ tư vấn "HỖ TRỢ TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU (EPR)” – một mô hình dịch vụ hoàn hảo cung cấp các giải pháp hiệu quả cho các nhà sản xuất, nhập khẩu cần tuân thủ bất kỳ quy định nào của EPR.
 
Dịch vụ là chìa khóa trao tay giúp doanh nghiệp đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc, thực hiện đúng quy cách tái chế và thực hiện đầy đủ trách nhiệm về EPR tại Việt Nam. Với đội ngũ Tư vấn cấp cao hùng hậu giàu chuyên môn, chúng tôi đảm bảo cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp có cách nhìn khái quát nhất về những vấn đề liên quan đến EPR, nắm rõ các quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về EPR nhằm góp phần vào quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam.Chi tiết dịch vụ


1. Tư vấn giải đáp

 

Tư vấn và giải đáp thắc mắc trong việc tuân thủ quy định pháp luật về EPR

 


2. Khảo sát, đánh giá

 

Khảo sát, đánh giá và tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện trách nhiệm nhà sản xuất tối ưu nhất

 


3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

 

Tính toán chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán phí cần đóng góp cho Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

 

4. Lập báo cáo

 

Hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, kê khai sản phẩm và báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất theo mẫu quy định

 


5. Gửi cơ quan chức năng

 

Hỗ trợ gửi hồ sơ hoàn thiện, nhận phản hồi và phúc đáp tới cơ quan chức năng.

 


6. Đại diện thực hiện EPR theo uỷ quyền.

 

 Đại diện cho nhà sản xuất, nhà nhập khẩu để thực hiện EPR theo ủy quyền

 

   

Thực hiện trách nhiệm tái chế

Thực hiện trách nhiệm xử lý

 
  
   


E&H cung cấp các dịch vụ sau:


E&H cung cấp các dịch vụ sau:

 
 


- Tư vấn giải đáp
- Khảo sát, đánh giá
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Lập báo cáo
- Gửi cơ quan chức năng
- Đại diện thực hiện EPR theo ủy quyền


- Tư vấn giải đáp
- Khảo sát, đánh giá
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Gửi cơ quan chức năng
Gửi cơ quan chức năng
Đại diện thực hiện EPR theo ủy quyền

 

 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí