TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Kiểm soát Dinitơ oxit, xyanua và các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Hiện nay, việc phản hồi tự động kết quả khai báo hóa chất nhập khẩu tồn tại số bất cập: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các hóa chất để kinh doanh thuộc đối tượng phải cấp giấy phép Kinh doanh hóa chất hạn chế trong đó bao gồm một số hóa chất đặc biệt nguy hiểm như dinitơ oxit, các hợp chất xyanua, các hợp chất thủy ngân nhập khẩu để kinh doanh mà chưa được cấp giấy phép hoặc vượt quá khối lượng được cấp giấy phép, nhưng hệ thống vẫn tự động phản hồi kết quả mà không có biện pháp chế tài kịp thời để quản lý các tổ chức, cá nhân không đạt điều kiện, dẫn tới việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh và trật tự xã hội. 

Do đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất đã bổ sung quy định mới về “Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu” đặc biệt là các hóa chất nguy hiểm gồm: Dinitơ oxit, xyanua và các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân.

Lý do của đề xuất quy định này nhằm xây dựng khung pháp lý về thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu đối với các trường hợp cần kiểm soát đặc biệt như các hợp chất thủy ngân, dinitơ oxit, các hợp chất xyanua; hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất nhập khẩu và bổ sung trách nhiệm giao Bộ Công Thương xây dựng quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân khai báo nhập khẩu hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nguồn: Báo chính phủ - 6/9/2021

 
Đăng ký Hội viên miễn phí