Trang chủ / Dự án

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án Xây dựng khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tên dự án:“Xây dựng khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”
Chủ dự án:Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Địa điểm:Số 3,5 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Loại hình dự án:Dự án đầu tư mới
Quy mô:Đầu tư xây dựng mới 01 khối nhà gồm 09 tầng nổi
Thời gian thực hiện dự án:Năm 2021

Customer comment

Đăng ký Hội viên miễn phí