TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Thông tư mới về thẩm duyệt, thiết kế, nghiệm thu PCCC

Ngày 06/8/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông tư gồm 4 chương, 10 điều. Nội dung của Thông tư  quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy phụ trách, cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; đối tượng, nội dung, thời gian tập huấn, kiểm tra đánh giá năng lực của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Thông tư số 82/2021/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Nguồn: Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - 11/8/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí