Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Tư vấn thủ tục môi trường

 

Mục tiêu

Quy trình cung cấp dịch vụ

E&H triển khai gói dịch vụ “Tư vấn thủ tục môi trường” – một mô hình dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp không chỉ với một doanh nghiệp mới được thành lập mà cả những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Thủ tục môi trường là những yêu cầu có tính ràng buộc trách nhiệm đối với một doanh nghiệp trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ các hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Do đó, dịch vụ “ Tư vấn thủ tục môi trường” sẽ giúp cập nhật, nắm bắt và tuân thủ theo quy định pháp luật về hồ sơ, yêu cầu về môi trường cho quá trình hoạt động, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

Quy trình cung cấp dịch vụ

 

 

Chi tiết dịch vụ

Hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần

 

 

E&H tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường

 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí