Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Tư vấn thủ tục môi trường

 

Thông tin dịch vụ

E&H triển khai gói dịch vụ “Tư vấn thủ tục môi trường” – một mô hình dịch vụ cần thiết không chỉ đối với một doanh nghiệp, dự án đầu tư mới mà cả những dự án đã đi vào hoạt động.

Các hồ sơ, thủ tục môi trường là những yêu cầu có tính ràng buộc trách nhiệm đối với một doanh nghiệp trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Do đó, dịch vụ “ Tư vấn thủ tục môi trường” sẽ giúp cập nhật, nắm bắt và tuân thủ theo quy định pháp luật về hồ sơ, thủ tục môi trường, hỗ trợ cho quá trình hoạt động, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

 


 Chi tiết dịch vụ

E&H tư vấn và hỗ trợ thực hiện các hồ sơ môi trường:

 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
 • Giấy phép môi trường (GPMT)
 • Đăng ký môi trường (ĐKMT)

  


 Quy trình cung cấp dịch vụ

 

1. Nhận dự án

2. Thu thập tài liệu

Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu liên quan

3. Phân tích, viết báo cáo

Phân tích số liệu, đo kiểm và viết báo cáo

4. Gửi khách hàng lần 1

Kiểm tra và gửi khách hàng xem lần 1

5. Chỉnh sửa, nộp báo cáo

Chỉnh sửa, gửi khách hàng xác nhận, nộp cơ quan thẩm định

6. Bản hoàn thiện, gửi khách hàng

Chờ cơ quan xác nhận và gửi hồ sơ hoàn thiện cho khách hàng

 


Chi tiết

    Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường    
 


Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là thủ tục bắt buộc đối với các dự án đầu tư mới và đang hoạt động trước khi xây dựng dự án.

Đối tượng:

 • Xây dựng nhà máy mới
 • Mở rộng nhà máy tăng quy mô, công suất
 • Thay đổi công nghệ sản xuất
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải
 • Thay đổi địa điểm
 • Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý 

Tùy theo loại hình, quy mô, công suất, dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM)

 
   

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 
 


Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một loại báo cáo được lập định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan nhà nước, đây là loại báo cáo bắt buộc các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải thực hiện. Báo cáo được thực hiện đối với các Doanh nghiệp có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định (trừ các đối tượng miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32, Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

Lập BC quy định tại Phụ lục VI Ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Hạn cuối: (Chỉ lập và nộp 1 lần/năm)

 • Trước 5/1 năm tiếp theo (Cớ sở SX, KD, DV)
 • Trước 10/1 năm tiếp theo (Chủ đầu tư KCN, KSX)
 
   Giấy phép môi trường 
 


Đối tượng:

Dự án đầu tư nhóm I, Nhóm II và Nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Đối tượng thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Hồ sơ:

 • Hồ sơ xin giấy phép môi trường:
 • Đơn xin giấy phép môi trường
 • Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường
 • Hồ sơ pháp lý, kỹ thuật của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp
 
   

Đăng ký môi trường

 
 


Đối tượng:

Dự án đầu tư có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường (trừ một số đối tượng được miễn đăng ký môi trường quy định tại  Phụ lục XVI, Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

Nội dung:

Theo mẫu  47, phụ lục II, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở:

 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, DV, CN, công suất sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có)
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh
 • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định
 • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường
 

 

E&H cũng hỗ trợ các thủ tục khác sau khi hoàn thành xây dựng dự án: Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường, Vận hành thử nghiệm & Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí