Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Tư vấn thủ tục môi trường

 

Thông tin dịch vụ

E&H triển khai gói dịch vụ “Tư vấn thủ tục môi trường” – một mô hình dịch vụ cần thiết không chỉ đối với một doanh nghiệp, dự án đầu tư mới mà cả những dự án đã đi vào hoạt động.

Các hồ sơ, thủ tục môi trường là những yêu cầu có tính ràng buộc trách nhiệm đối với một doanh nghiệp trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Do đó, dịch vụ “ Tư vấn thủ tục môi trường” sẽ giúp cập nhật, nắm bắt và tuân thủ theo quy định pháp luật về hồ sơ, thủ tục môi trường, hỗ trợ cho quá trình hoạt động, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

 

Chi tiết dịch vụ

 E&H tư vấn và hỗ trợ thực hiện các hồ sơ môi trường:

 

 

 

  

Quy trình cung cấp dịch vụ

 

 

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là thủ tục bắt buộc đối với các dự án đầu tư mới và đang hoạt động trước khi xây dựng dự án.

Đối tượng phải thực hiện ĐTM

  • Xây dựng nhà máy mới
  • Mở rộng nhà máy, nâng công suất
  • Thay đổi công nghệ sản xuất
  • Nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tùy theo loại hình, quy mô, công suất, dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM)

1. Khảo sát ban đầu:

Gửi Khách hàng danh mục hồ sơ cần cung cấp, quan trắc môi trường tại địa điểm dự án

2. Lập báo cáo ĐTM

Lập báo cáo dựa trên các thông tin được cung cấp và kết quả quan trắc môi trường

3. Tham vấn cộng đồng

Tổ chức các buổi họp xin tham vấn ý kiến cộng đồng tại địa phương nơi xây dựng dự án

4. Nộp hồ sơ và hỗ trợ thẩm định

Nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, hỗ trợ quá trình kiểm tra, thẩm định đến khi phê duyệt

E&H cũng hỗ trợ các thủ tục khác sau khi hoàn thành xây dựng dự án: Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường, Vận hành thử nghiệm & Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 

 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí