09/07/2021
EH202107-01

25 nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

Ngày 9/7/2021, Cổng thông tin điện tử Bộ công thương đăng tải Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân.

Bố cục và hình thức của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 3 điều:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Điều 2. Quy định chuyển tiếp.

- Điều 3. Hiệu lực thi hành.

      Những nội dung được chỉnh sửa, bổ sung tại dự thảo Nghị định

Có 25 nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất như sau:

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí