22/11/2021
EH202111-03

Chính phủ ban hành quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 8/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 23/12/2021 ...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí