09/08/2021

Quy định giúp hạn chế phát thải Cac-bon

EH202108-02

Luật bảo vệ môi trường số 72/2021/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 đã quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định về nội dung này. Dự thảo Nghị định đang trong thời gian lấy ý kiến để Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện trình Chính phủ. Quy định này được Chính phủ ban hành sẽ giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra từ thực trạng, yêu cầu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cũng như thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ nay đến năm 2030.

Dự thảo nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn sẽ quy định chi tiết các Điều 91 (giảm nhẹ phát thải khí nhà kính), 92 (Bảo vệ tầng ô-dôn) và 139 (Tổ chức và phát triển thị trường các-bon) của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo dự thảo, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo lộ trình bắt buộc của Việt Nam đến năm 2030 phải đạt mức tối thiểu 9%, khuyến khích điều chỉnh tối đa đến 27% nếu có hỗ trợ quốc tế. Mức giảm nhẹ trên được phân cho các lĩnh vực chính gây phát thải chính gồm: năng lượng (bao gồm cả năng lượng trong giao thông vận tải), nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp.

Tham khảo Dự thảo nghị định tại: ...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Free Register