04/04/2021 87

Ngày 20/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động Số 45/2019/QH14 quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/1/2021.

25/02/2021 125

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/3/2021 ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề,công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

28/12/2020 115

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành có nhiều quy định mới

23/08/2020 89

Thông tư số 06/BLĐ-LĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành ngày 20/8/2020 quy định danh mục 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động vừa Bộ LĐ-TB&XH sẽ áp dụng từ ngày 5/10/2020 và thay thế Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

18/08/2020 72

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 10 lần mức lương cơ sở/người (tương đương 14,9 triệu đồng). Lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng. Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020, hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Free Register