19/03/2021
EH202103-02

Báo cáo đánh giá tác động môi trường – Doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường mới năm 2020

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM (tên tiếng anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giảm sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của công ty.

Vậy làm thế nào để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Vai trò và chức năng của báo cáo đánh giá tác động môi trường ra sao? Căn cứ vào đâu và đối tượng nào phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường? Luật mới ban hành quy định như thế nào?

Các doanh nghiệp cần làm gì trước khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí