18/01/2022

Các thông tư quy định chi tiết thi hành luật ban hành ngay sau các nghị định

Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư gồm có 7 chương 85 điều và các Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022.

Ngày 07/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ban hành thông tư số 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông tư gồm có 5 chương 21 điều và các phụ lục, có hiệu lực thi hành ngày 07/01/2022, bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

Nguồn: E&H tổng hợp – 18/1/2022

Chia sẻ
Quan tâm

Tài liệu liên quan

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí