Môi trường

Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP thì đối với chất thải rắn đều phải làm biên bản bàn giao chất thải rắn. Vậy nếu phế liệu đã chuyển giao cho nhà thầu có phải làm biên bản chuyển giao hay không?

10/12/2020 81
Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
Chia sẻ
Quan tâm
send Gửi câu hỏi
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Free Register