08/07/2022

Đà Nẵng: Quy định mới về giấy phép môi trường tại các khu công nghiệp

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 1788/QĐ-UBND ủy quyền cho Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng (DHPIZA) thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các các dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung và các KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng.

DHPIZA được ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM, cấp Giấy phép môi trường.

Theo đó, DHPIZA có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao, Khu CNTT tập trung và các KCN (trừ KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng); thời hạn ủy quyền từ ngày 2/7/2022 đến hết ngày 30/6/2026. DHPIZA cũng có trách nhiệm trả lời ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan đến ĐMT, giấy phép môi trường do mình phê duyệt.

Với việc UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định mới, hiện DHPIZA đang tập trung xây dựng kế hoạch tập huấn các quy định mới về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao, Khu CNTT tập trung và các KCN.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và môi trường – 8/7/2022

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí