Điều khoản dịch vụ

 

Mục đích của trang web

Thông tin trên Trang web này nhằm cung cấp cho người dùng thông tin chung về các vấn đề mà họ có thể quan tâm. Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp thông tin hiện tại và chính xác, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, Trang web này có thể chứa các tham chiếu đến một số luật và quy định. Các luật và quy định sẽ thay đổi theo thời gian và chỉ nên được giải thích trong những trường hợp cụ thể và ngày bài báo được xuất bản. Trang web và nội dung có sẵn trong đó chỉ dành cho mục đích thông tin. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các cố vấn chuyên môn. 

Bản quyền

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả tài liệu trên Trang web là Bản quyền © 2020 Công ty TNHH Tư vấn E&H đã đăng ký Bản quyền. Không một phần nào của tài liệu trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa và mã html, có thể được sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của E&H.

Hành vi được chấp nhận

Bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp. Bất kỳ khi nào nếu bạn biết về bất kỳ vi phạm nào, bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, về bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, hãy thông báo ngay cho chúng tôi qua email eh@ehc.com.vn.

Hành vi bị cấm

Khi sử dụng Trang web, bạn không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

Đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào đang hoặc có thể: (a) đe dọa, quấy rối, hạ thấp, đe dọa, hoặc không tôn trọng quyền và phẩm giá của người khác; (b) phỉ báng, bôi nhọ, gian lận hoặc nói xấu khác; (c) tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm; hoặc (d) có khả năng gây hại, xâm lấn hoặc nhằm mục đích làm hỏng hoặc chiếm quyền điều hành, hoặc để giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào.

Đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu hiện hành.

Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc sử dụng Trang web để xử lý dữ liệu hoặc thông tin khác thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích gian lận hoặc vi phạm pháp luật nào khác.

Cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để cung cấp Trang web, bao gồm bằng cách hack hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của Trang web; hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, thủ tục hoặc chính sách nào của các máy chủ hoặc mạng đó.

Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng Trang web.

Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, chia sẻ thời gian, phân phối hoặc khai thác bất kỳ phần nào của (hoặc bất kỳ việc sử dụng nào) Trang web trừ khi được ủy quyền rõ ràng ở đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của E&H.

Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu nào, ứng dụng tìm kiếm của Trang web hoặc thiết bị thủ công hoặc tự động khác để (a) truy xuất, lập chỉ mục, “thu thập dữ liệu”, “khai thác dữ liệu” hoặc thu thập nội dung từ Trang web, (b) tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày về Trang web, hoặc (c) Khai thác hoặc thu thập thông tin về người dùng Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của E&H.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này (hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoặc đang điều tra việc nghi ngờ không tuân thủ), chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc thực hiện bất kỳ bước nào khác mà chúng tôi cho là thích hợp.

Cập nhật

Những điều khoản và điều kiện được cập nhật vào ngày 07/12/2020. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản và điều kiện cho các trang web bất cứ lúc nào và xuất bản chúng ở đây. Nếu bạn sử dụng Trang web, bạn có trách nhiệm phải làm quen với các điều khoản và điều kiện sử dụng mới nhất và việc tiếp tục sử dụng. Để biết đầy đủ, vui lòng xem Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. 

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí