Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

109
Lĩnh vực Loại văn bản Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
Hóa chất Nghị định 17/2022/NĐ-CP Nghị định 17/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại,... 31/01/2022 31/01/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Nghị định 46/2022/NĐ-CP Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi 13/07/2022 13/07/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất Nghị định 38/2014/NĐ-CP Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 06/05/2014 01/07/2014 Còn hiệu lực
An toàn vệ sinh lao động Nghị định 12/2022/NĐ-CP Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 17/01/2022 17/01/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Nghị định 45/2022/NĐ-CP Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 07/07/2022 25/08/2022 Chưa có hiệu lực
Môi trường Quyết định 1686/QĐ-UBND Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 23/06/2022 23/06/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 1685/QĐ-UBND Quyết định số 1685/QĐ-UBND về ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường. 23/06/2022 23/06/2022 Còn hiệu lực
Năng lượng Quyết định 1881/QĐ-TTg Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 09/11/2021 09/11/2021 Còn hiệu lực
Hóa chất Quyết định 726/QĐ-TTg Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 16/06/2022 16/06/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Khác - Nội dung hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 09/06/2022 09/06/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất TCVN TCVN xxxx:2021 Tiêu chuẩn quốc gia về “Yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành kho chứa LNG nổi” _ _ Chưa ban hành
Môi trường Nghị định 16/2022/NĐ-CP Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về xây dựng 28/01/2022 28/01/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Nghị định 53/2020/NĐ-CP Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020 01/07/2020 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 687/QĐ-TTg Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 07/06/2022 07/06/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Dự thảo … /2022/TT-BTNMT Dự thảo Thông tư số : … /2022/TT-BTNMT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải. _ _ Chưa ban hành
Môi trường Nghị định 35/2022/NĐ-CP Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế 28/05/2022 15/07/2022 Chưa có hiệu lực
Môi trường Quyết định 1785/QĐ-UBND Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường 27/05/2022 27/05/2022 Còn hiệu lực
Năng lượng Công văn 2682/BCT-TKNL Công văn số 2682/BCT-TKNL về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 18/05/2022 18/05/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Thông tư 02/2022/TT-BTC Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường 11/01/2022 11/01/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất QCVN - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ _ _ Chưa ban hành
Hóa chất Thông tư 45/2020/TT-BCT Thông tư 45/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang 21/12/2020 01/07/2022 Chưa có hiệu lực
Hóa chất Thông tư 50/2020/TT-BCT Thông tư 50/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp 21/12/2020 01/01/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất Thông tư 48/2020/TT-BCT Thông tư 48/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm 21/12/2020 01/01/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất Thông tư 47/2020/TT-BCT Thông tư 47/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 21/12/2020 01/01/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất Thông tư 46/2020/TT-BCT Thông tư 46/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp 21/12/2020 01/01/2022 Còn hiệu lực
Phòng cháy chữa cháy Nghị định 144/2021/NĐ-CP Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 31/12/2021 01/01/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất Nghị định 105/2021/NĐ-CP Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy 04/12/2021 01/01/2022 Còn hiệu lực
Hóa chất Thông tư 49/2020/TT-BCT Thông tư 49/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) 21/12/2020 01/01/2022 Còn hiệu lực
An toàn vệ sinh lao động Khác 01/KH-UBND Kế hoạch 01/KH-UBND về An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022 05/01/2022 05/01/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 01/2022/QĐ-TTg Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành 18/01/2022 18/01/2022 Còn hiệu lực
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí