16/10/2021 6

Ngày 16/10/2021, cuộc họp trực tuyến giữa Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác xây dựng hồ sơ sửa Luật tài nguyên nước năm 2012. Cuộc họp nhằm trao đổi và xem xét sửa đổi một số nội dung nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập, chồng chéo, xung đột, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về tài nguyên nước như: Sửa đổi phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên nước; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch tài nguyên nước;

15/10/2021 6

Ngày 16 - 17/10/2021 tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và livestream qua Facebook của Green School, Hội nghị theo mô hình Liên Hợp Quốc về mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử do Trường học Xanh Việt Nam (Green School Vietnam) tổ chức.

Hội nghị nhằm phổ biến

15/10/2021 5

Ngày 30/9/2021, Bộ Công thương ban hành thông tư số 07/2021/TT-BCT về việc bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và sẽ có lực hành kể từ ngày 25/11/2021. Một số văn bản gồm:

13/10/2021 5

Chủ tịch của 11 hiệp hội ngành hàng lớn đã đồng loạt kiến nghị đến Chính phủ cùng bộ trưởng của 10 bộ sau khi nghiên cứu rất kỹ phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020 (do Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng), vì "thấy vẫn còn khá nhiều nội dung lớn không phù hợp với các luật hiện hành và điều kiện thực tiễn Việt Nam". Các hiệp hội ngành hàng nhấn mạnh những nội dung tiếp tục giữ lại trong dự thảo "không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, mà còn phát sinh thủ tục hành chính". Đặc biệt, việc "cần làm rõ cơ sở pháp lý" ở một số nội dung như báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đã nêu là hết sức quan trọng, bởi 

11/10/2021 3

Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường đang trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu hướng tới của ngành xây dựng. Để đạt được mục tiêu này, các sản phẩm vật liệu xây dựng cần đáp ứng yêu cầu tiết kiệm được điện năng tiêu thụ khi đưa vào sử dụng. Những sản phẩm vật liệu xây dựng giúp tiết kiệm năng lượng được cho là hiệu quả nhất hiện nay gồm: 

03/10/2021 49

Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đã có phản ánh và kiến nghị về các khó khăn trong sản xuất kinh doanh:

01/10/2021 22

Các thiết bị gia dụng hiện nay trên thị trường đều được dán nhãn năng lượng. Việc đọc kỹ thông số kỹ thuật trên Nhãn năng lượng của mỗi sản phẩm chính là cách giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

01/10/2021 6

Ngày 15/9/2021, Tổng Cục hải quan ban hành công văn số 4451/TCHQ-CNTT về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, từ ngày 20/9/2021 sẽ triển khai chính thức thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu trên toàn quốc thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu của doanh nghiệp được cán bộ chi cục hải quan kiểm tra qua 

01/10/2021 12

Ngày 27/9/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 1067/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ LĐTBXH và văn bản số 3270/LĐTBXH-TTr về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022. Để triển khai đúng định hướng của Bộ trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đề nghị Sở LĐ-TB-XH các địa phương hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp. Cụ thể, các địa phương không tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

01/10/2021 9

Bộ công thương đã gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) văn bản số 4720/BCT-ATMT góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Theo đó, Bộ công thương nhận định Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường có nhiều nội dung chưa phù hợp, làm tăng gánh nặng chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp như: Thuật ngữ cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường, các quy định về dán nhãn sinh thái, nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, 

01/10/2021 10

Trong khuôn khổ dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc sử dụng và giảm phát thải các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại”. Mới đây, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo“Rà soát và đề xuất tích hợp các nguyên tắc Hóa học xanh trong Luật Hóa chất sửa đổi, bổ sung”được Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Theo đó, Luật Hóa chất sửa đổi sẽ đề xuất tích hợp 12 nguyên tắc của

22/09/2021 24

Vừa qua, một số cơ quan báo chí đã quan tâm, đăng tải ý kiến của một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo Nghị định) và cho rằng Dự thảo Nghị định sẽ làm tăng gánh nặng, chi phí về môi trường cho doanh nghiệp. Do đó, ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp trên cơ sở tiếp thu nhiều ý kiến góp ý trên bản Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo Nghị định) được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ từ 15/6/2021 với các nội dung

12/09/2021 17

Trước đó ngày 26/3/2021, Bộ Công thương đã có tờ trình số 1682/TTr-BCT về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch điện VIII, tuy nhiên nội dung này chưa được Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, ra quyết định.

Khi bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ mới đã rà soát lại Dự thảo Quy hoạch Điện VIII và nhận thấy Quy hoạch Điện VII và các điều chỉnh đã vượt tổng nguồn điện được đưa ra tại Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, nên đã yêu cầu Bộ Công thương phải rà soát, "gác lại" một số nguồn điện đang được đề ra trong Quy hoạch Điện VIII.

09/09/2021 23

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện bảo hiểm với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tuy nhiên, một số quy định đã không còn phù hợp, đặc biệt, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP/2014/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở có nguy cơ cháy nổ đã được thay thế bằng nghị định 136/2020 nên nghị định số 23/2018/NĐ-CP không còn phù hợp. Do đó, Bộ Tài chính đã xây dựng

07/09/2021 20

Đại hội đồng Liên hợp quốc họp tháng 12 năm 1994 ra Nghị quyết lấy ngày 16/9 hằng năm là Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, đồng thời yêu cầu các nước thành viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn theo chủ đề do Ban Thư ký Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn quyết định.

Hằng năm, các nước thành viên tham gia Nghị định thư Montreal đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn. Những năm qua, Việt Nam là quốc gia ...

06/09/2021 15

Hiện nay, việc phản hồi tự động kết quả khai báo hóa chất nhập khẩu tồn tại số bất cập: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các hóa chất để kinh doanh thuộc đối tượng phải cấp giấy phép Kinh doanh hóa chất hạn chế trong đó bao gồm một số hóa chất đặc biệt nguy hiểm như dinitơ oxit, các hợp chất xyanua, các hợp chất thủy ngân nhập khẩu để kinh doanh mà chưa được cấp giấy phép hoặc vượt quá khối lượng được cấp giấy phép, nhưng hệ thống vẫn tự động phản hồi kết quả mà không có biện pháp chế tài kịp thời để quản lý các tổ chức, cá nhân không đạt điều kiện, dẫn tới việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh và trật tự xã hội. 

Do đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi

06/09/2021 20

Nhãn năng lượng của Liên minh Châu Âu (EU) là một đặc điểm được công nhận rộng rãi trên các sản phẩm gia dụng như bóng đèn, tivi hoặc máy giặt và đã giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt khi chọn mua sản phẩm. Các quy tắc dán nhãn năng lượng của EU được ước tính sẽ cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng hàng chục tỷ euro mỗi năm, đồng thời tạo ra nhiều lợi ích khác cho môi trường và cho các nhà sản xuất và bán lẻ.

Nhãn năng lượng mới chính thức được áp dụng cho bốn loại sản phẩm bao gồm:

04/09/2021 24

Việc đưa kẹo cao su vào danh sách các sản phẩm nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng Quỹ bảo vệ môi trường nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với nhà nước và người dân trong việc thu gom, xử lý bã kẹo cao su. Lý do, kẹo cao su chủ yếu được làm từ nhựa, nên tồn tại trong môi trường tự nhiên gây tác động xấu cho môi trường; hơn nữa, việc thu gom bã kẹo cao su là rất khó khăn nếu không muốn nói là không khả thi. Hầu hết các bã kẹo cao su hiện nay tại Việt Nam được thải bỏ trực tiếp ra môi trường, khó phân huỷ, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

04/09/2021 19

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định số 2394/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Quảng Phong Việt Nam. Doanh nghiệp này là công ty 100% vốn đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) chuyên sản xuất các sản phẩm rèm cửa, ga, gối, đệm, sản phẩm đồ gia dụng từ gỗ, tre, nhựa, mua bán nguyên phụ liệu, linh phụ kiện sản xuất các loại rèm cửa.

01/09/2021 12

Ngày 19/5/2021, Bộ xây dựng ban hành thông tư số 02/2021/TT-BXD ban hành kèm theo QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Quy chuẩn này áp dụng đối với 

01/09/2021 16

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Bộ lao động – Thương binh và xã hội ban hành thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ lao động – thương binh và xã hội. Thông tư này bãi bỏ thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021.

Thông tư áp dụng đối với:

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Free Register