07/09/2021

Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16/9 hằng năm

Đại hội đồng Liên hợp quốc họp tháng 12 năm 1994 ra Nghị quyết lấy ngày 16/9 hằng năm là Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, đồng thời yêu cầu các nước thành viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn theo chủ đề do Ban Thư ký Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn quyết định.

Hằng năm, các nước thành viên tham gia Nghị định thư Montreal đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn. Những năm qua, Việt Nam là quốc gia thành viên với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả.

Hiện Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT đang xây dựng kế hoạch, thể lệ để phát động Cuộc thi với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”. Thông qua Cuộc thi để huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong việc giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) và loại trừ dần các chất HFC.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường – 7/9/2021

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Free Register