20/11/2020
EH202011-02

Những điểm mới mang tính đột phá của Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) 2020

Luật BVMT 2020 được quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 gồm 16 chương, 171 điều; Luật BVMT được bố cục lại so với Luật BVMT 2014, đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác.

 
Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí