18/10/2021
EH202110-02

Những lưu ý áp dụng cho doanh nghiệp khi dự thảo QCVN 40:2021 về nước thải công nghiệp được ban hành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được coi là những quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và đối tượng bắt buộc phải tuân thủ. Do đó, Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2021 (Dự thảo 08072021) khi được ban hành chính thức, các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí