09/09/2021

Nổi bật của dự thảo nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Tăng mức chi để hạn chế thiệt hại vì cháy nổ

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện bảo hiểm với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tuy nhiên, một số quy định đã không còn phù hợp, đặc biệt, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP/2014/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở có nguy cơ cháy nổ đã được thay thế bằng nghị định 136/2020 nên nghị định số 23/2018/NĐ-CP không còn phù hợp. Do đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Một trong những quy định đáng chú ý tại dự thảo nghị định là việc nâng mức chi cho hỗ trợ trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Lý do, ngày càng có nhiều cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ quy mô lớn, tính cháy nổ ngày càng cao trong khi trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu. Cần phải đầu tư tăng cường mua sắm trang thiết bị hiện đại. Do đó dự thảo nghị định đã sửa đổi theo hướng tăng mức chi cho hỗ trợ trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Nguồn: Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - 9/9/2021

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí