Gửi câu hỏi
Môi trường 15/07/2022 09:43 424

Doanh nghiệp phải đóng tiền xử lý chất thải khi nào?

Trả lời
An toàn vệ sinh lao động 04/07/2022 10:23 450

Từ tháng 7.2022, đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thế nào?

Trả lời
Môi trường 13/06/2022 08:24 468

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì nào thì phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải? Công ty gia công các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải cho công ty khác thì có phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải hay không?

Trả lời
Môi trường 03/06/2022 00:00 478

Cách thức phân bổ tiền quỹ cho hoạt động tái chế như thế nào? Có rất nhiều ngành hàng đóng tiền vào cho quỹ bảo vệ môi trường, sẽ phân bổ đều theo ngành hàng. Vậy doanh nghiệp đóng tiền vào có được phân bổ cho đúng hoạt động tái chế của ngành ô tô, xe máy không hay sẽ phân bổ cho tất cả các ngành hàng nói chung. Làm sao để nhà sản xuất, nhập khẩu biết được sử dụng quỹ bảo vệ môi trường đảm bảo được tỷ lệ tái chế bắt buộc theo yêu cầu.

Trả lời
Môi trường 28/05/2022 00:00 419

Chúng tôi dự kiến đầu tư thực hiện Dự án tại xã X, huyện B, nếu đi vào vận hành chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ. Vậy xin hỏi, chúng tôi có phải đăng ký môi trường không?

Trả lời
Môi trường 15/04/2022 11:09 481

Giấy phép cũ chưa hết hạn thì xử lý ra sao khi tích hợp giấy phép môi trường mới?

Trả lời
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí