01/07/2022

Quảng Nam: Kiểm tra doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm

Từ ngày 01/06 đến ngày 21/6/2022, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức kiểm tra 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và một số quy định của pháp luật có liên quan và tập trung vào các nội dung công tác kế hoạch, kiểm toán năng lượng, xây dựng các biện pháp sử dụng năng lượng cũng như công tác lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, cùng với đó là việc thực hiện chế độ trách nhiệm, khen thưởng, xử phạt đối tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương – 1/7/2022

Chia sẻ
Quan tâm

Tài liệu liên quan

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí