01/03/2022

Quyết định 2602/QĐ-BTNMT về chương trình xây dựng, ban hành văn bản năm 2022

Ngày 28/12/2021, Bộ TNMT ban hành quyết định số 2602/QĐ-BTNMT về Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó,

- Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải do Cục biến đổi khí hậu soạn thảo sẽ dự kiến thực hiện:

  • Đăng tải lấy ý kiến: Trước 7/2022
  • Gửi thẩm định: Trước 20/9/2022
  • Trình Bộ trưởng: Trước 20/10/2022

- Trong Lĩnh vực môi trường, Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc các thông số dioxin/furan trong nước thải, khí thải và Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường do Tổng cục môi trường soạn thảo, sẽ dự kiến thực hiện:

  • Đăng tải lấy ý kiến: Trước 8/2022
  • Gửi thẩm định: Trước 20/10/2022
  • Trình Bộ trưởng: Trước 20/11/2022

Chi tiết xem tại: https://vupc.monre.gov.vn/Data/files/2602-qd-btnmt_Signed(5).pdf

Nguồn: Vụ pháp chế - Tổng cục môi trường – 1/3/2022

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí