Môi trường

Doanh nghiệp hoạt động lâu năm, đã có phê duyệt ĐTM. Trong ĐTM có nội dung cam kết thực hiện giám sát môi trường với tần suất 3 tháng/lần vào báo cáo lên các cơ quan liên quan sau mỗi đợt quan trắc. Theo tìm hiểu Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/BTNMT chỉ cần thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 1 năm/lần tích hợp tất cả các báo cáo. Vậy doanh nghiệp có cần phải gửi báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng quý như cam kết trong ĐTM nữa không?

25/05/2021 88
Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
Chia sẻ
Quan tâm
send Gửi câu hỏi
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Free Register