14/06/2021

Tiêu chuẩn quốc gia xe ô tô chữa cháy

Bộ Khoa học và công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia xe ô tô chữa cháy. Theo đó, từ 05/5/2021, các tiêu chuẩn cụ thể cho các loại xe ô tô chữa cháy sẽ được áp dụng theo TCVN 13316-1:2021, Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử.

Theo quy định của Tiêu chuẩn này xe ô tô chữa cháy là loại xe được thiết kế lắp đặt hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có chức năng chở nhân viên chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và/hoặc chất chữa cháy. Tiêu chuẩn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất làm cơ sở khoa học và pháp lý trong việc việc sản xuất, nhập khẩu và quản lý chất lượng xe ô tô chữa cháy và xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể cho các loại xe chữa cháy xitec, xe chữa cháy hóa chất bằng bọt, xe thang chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ…

Tiêu chuẩn 13316-1:2021 gồm 6 phần cụ thể như sau: 1. Phạm vi áp dụng, áp dụng cho tất cả các loại xe ô tô chữa cháy; 2. Tài liệu viện dẫn; 3. Thuật ngữ và định nghĩa; 4. Phân loại và mã kiểu loại, có 04 cách phân loại như sau: Phân loại xe chữa cháy dựa vào chức năng sử dụng của xe; phân loại xe chữa cháy dựa vào kết cấu xe chữa cháy; phân loại xe chữa cháy dựa vào tổng khối lượng của xe; dựa vào địa hình. Qua đó, tiêu chuẩn phân loại cụ thể thành 23 loại xe chữa cháy và được kí hiệu cho từng loại xe chữa cháy; 5. Yêu cầu kỹ thuật chung, bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật chung, yêu cầu xe ô tô sát xi, yêu cầu thiết kế cải tạo xe sát xi thành xe chữa cháy, yêu cầu tính năng hoàn thiện xe, yêu cầu xe ô tô chữa cháy cơ bản, yêu cầu tính năng độ kín chống nước mưa, yêu cầu chất lượng ngoại quan và yêu cầu tài liệu kèm theo xe. 6. Phương pháp thử nghiệm, tại mục này yêu cầu phương pháp thử nghiệm, kiểm tra tương ứng yêu cầu kỹ thuật tại mục 5 của tiêu chuẩn.

Nguồn: Trang thông tin điện tử cục cảnh sát phòng cháy và chữa cháy – 14/6/2021

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí