25/10/2021
EH202110-03

Tính khả thi trong việc thực hiện EPR tại Việt Nam

Như đã phân tích nội dung về “Quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (EPR- trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường 2020 trong bài viết phân tích số EH202107-02 của E&H, bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến phân tích về tính khả thi trong việc áp dụng chính sách này tại Việt Nam.

ERP được thực hiện theo chuỗi vật liệu:

NHÀ SẢN XUẤT → NHÀ PHÂN PHỐI →NGƯỜI TIÊU DÙNG→ NHÀ THU GOM →NHÀ TÁI CHẾ

Cơ chế EPR được xây dựng tác động vào điểm đầu (Nhà sản xuất) và điểm cuối (nhà tái chế) của chuỗi nêu trên để tác động đến cả chuỗi, do đó việc thu gom đều do nhà tái chế và nhà sản xuất tổ chức thực hiện hoặc thông qua bên thứ ba (PRO), thông qua cơ chế thị trường...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí