11/10/2021
EH202110-01

Tổng hợp những ý kiến góp ý và góc nhìn chuyên gia cho dự thảo quy chuẩn Việt Nam về nước thải – Dự kiến ban hành năm 2021

Như đã phân tích nội dung dự thảo các quy chuẩn về nước thải trong bài viết phân tích tháng 8 của E&H, bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp những ý kiến góp ý và góc nhìn chuyên gia cho các dự thảo quy chuẩn việt nam về nước thải sẽ dự kiến ban hành năm 2021 bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nuớc thải công nghiệp, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị ...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí