BÁO CÁO PHÂN TÍCH - 2021

Quý 3

Số hiệu Nội dung Lĩnh vực
EH202107-01 25 nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Hóa chất
EH202107-02 Quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (EPR- trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường 2020 Môi trường
EH202107-03 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp Môi trường
EH202108-01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải công nghiệp Môi trường
EH202108-02 Quy định giúp hạn chế phát thải Cac-bon Môi trường
EH202108-03 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị Môi trường
EH202108-04 Dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường Môi trường
EH202109-01 Dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu Môi trường
EH202109-02 QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Phòng cháy chữa cháy
EH202109-03 Dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Môi trường
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí