BÁO CÁO PHÂN TÍCH - 2021

Số hiệu Nội dung Lĩnh vực
EH202101-01 So sánh luật bảo vệ môi trường mới năm 2020 & luật bảo vệ môi trường 2014 về quản lý chất thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường Môi trường
EH202101-02 Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển Môi trường
EH202101-03 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh Môi trường
EH202101-04 Phân tích hiện trạng và cơ chế xử lý tro xỉ Môi trường
EH202101-05 Hội thảo “Tham vấn dự thảo quy định chi tiết về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020” Môi trường
EH202101-06 Công ty Tấn Phát Hưng Yên bị xử phạt 198 triệu vì gây ô nhiễm môi trường Môi trường
EH202101-07 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm Hóa chất
EH202101-08 Pin năng lượng mặt trời PV hết hạn sử dụng - Đề xuất phương án giải quyết (End-Of-Life Photovoltaic - Solution) Năng lượng
EH202102-01 So sánh luật bảo vệ môi trường mới năm 2020 & luật bảo vệ môi trường 2014 về biến đổi khí hậu Môi trường
EH202102-02 Nhà xưởng thuê có cần thực hiện thủ tục môi trường? Môi trường
EH202102-03 Máy vi tính không còn sử dụng có phải chất thải nguy hại? Môi trường
EH202102-04 Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy chữa cháy
EH202102-05 Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm áp dụng từ 01/3/2021 An toàn vệ sinh lao động
EH202102-06 Xử phạt Công ty TNHH MDF Hòa Bình 200 triệu đồng Môi trường
EH202102-07 Hưng Yên: Nhiều DN đã từng nằm trong “danh sách đen” bị đưa vào trong kế hoạch Thanh tra năm 2021 Môi trường
EH202103-01 Phạt đến 60 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện kiểm toán năng lượng Năng lượng
EH202103-03 Bài học cho doanh nghiệp không có Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
EH202103-02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường – Doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường mới năm 2020 Môi trường
EH202104-01 Tìm hiểu về Bộ luật lao động hiện hành An toàn vệ sinh lao động
EH202104-01 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu Môi trường
EH202104-01 Quyết định 343/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường Môi trường
EH202104-04 Xử phạt vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường Môi trường
EH202107-01 25 nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Hóa chất
EH202107-02 Quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (EPR- trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường 2020 Môi trường
EH202107-03 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp Môi trường
EH202106-01 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020 Môi trường
EH202106-02 Tiêu chuẩn quốc gia về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy – Yêu cầu an toàn trong sản xuất Môi trường
EH202106-03 Vi phạm các quy định về quản lý, xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế - Doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào? Môi trường
EH202108-01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải công nghiệp Môi trường
EH202108-02 Quy định giúp hạn chế phát thải Cac-bon Môi trường
EH202108-03 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị Môi trường
EH202108-04 Dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường Môi trường
EH202109-01 Dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu Môi trường
EH202109-02 QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Phòng cháy chữa cháy
EH202109-03 Dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Môi trường
EH202110-01 Tổng hợp những ý kiến góp ý và góc nhìn chuyên gia cho dự thảo quy chuẩn Việt Nam về nước thải – Dự kiến ban hành năm 2021 Môi trường
EH202110-02 Những lưu ý áp dụng cho doanh nghiệp khi dự thảo QCVN 40:2021 về nước thải công nghiệp được ban hành Môi trường
EH202110-03 Tính khả thi trong việc thực hiện EPR tại Việt Nam Môi trường
EH202111-01 Tìm hiểu về Giấy phép môi trường Môi trường
EH202111-02 Những thắc mắc trong việc thực hiện trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất (EPR) nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam Môi trường
EH202111-03 Chính phủ ban hành quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Phòng cháy chữa cháy
EH202111-04 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị Môi trường
EH202112-01 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành Môi trường
EH202112-02 Tìm hiểu về Đăng ký môi trường trong luật bảo vệ môi trường 2020 Môi trường
EH202112-03 Những cái tên được nhắc đến trong kế hoạch thanh tra môi trường năm 2022 Môi trường
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí