là một công ty tư vấn môi trường của Nhật Bản, có trụ sở tại Hà Nội. Với bề dày kinh nghiệm từ công ty mẹ EnviX Ltd. và một đội ngũ chuyên gia hàng đầu, chúng tôi hỗ trợ khách hàng tuân thủ các quy định về môi trường tại Việt Nam.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Công ty TNHH Tư vấn E&H chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn quy định và chính sách về lĩnh vực môi trường, nước, hóa chất, năng lượng, an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước đang hoạt động hoặc đầu tư tại Việt Nam.

Tài liệu

New Documents

 Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

Để hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 thông tư 56/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Quyết định 09/2020/ QĐ-TTG về quy chế ứng phó sự cố chất thải tại doanh nghiệp