Document

Trang chủ / Document

13 bộ dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Để hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 thông tư 56/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đăng tải 13 bộ dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 13 bộ dự thảo bao gồm:

1. Tiêu chuẩn TCKNNQG Cốp pha - giàn giáo

2. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Bảo vệ thực vật

3. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Điện dân dụng

4. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Hàn

5. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Khoan đường hầm

6. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Nề hoàn thiện

7. Tiêu chuẩn TCKNNQG Phay vạn năng

8. Tiêu chuẩn TCKNNQG Vận hành sửa chữa thiết bị nặng

9. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề may công nghiệp

10. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Khai thác thủy sản biển

11. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Thiết kế web

12. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề cơ điện tử 

13. Tiêu chuẩn TCKNNQG Nghề Thiết kế đồ họa

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử bộ lao động thương binh xã hội – 2/11/2020)