TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Áp dụng Luật bảo vệ môi trường 2020 từ 1/1/2022

Từ 1/1/2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực và thay thế hoàn toàn Luật Bảo vệ môi trường 2014. Việc xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đảm bảo Luật Bảo vệ môi trường triển khai có hiệu quả chiếm rất nhiều thời gian, công sức bởi tính chất của Luật cũng như hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và liên quan đến nhiều luật khác. Đến nay, đã có 3 Nghị định, 1 Thông tư được ban hành, đó là: Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. Các văn bản khác đang trong quá trình hoàn thiện và cũng sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Nguồn: Tổng cục môi trường – 1/1/2022

Xem thêm các tin khác liên quan tại: https://ehc.com.vn/ehs/vi/news

Đăng ký Hội viên miễn phí