Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Các gói Tư vấn hỗ trợ


Bên cạnh Cơ sở dữ liệu Tư vấn chuyên sâu, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn One-Off, hỗ trợ theo từng thương vụ, nội dung yêu cầu cụ thể của khách hàng. Trong đó, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp về công tác đối ứng với thanh tra, kiểm tra môi trường tại nhà máy.  

  • Gói hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Giải đáp trực tiếp các thắc mắc từ doanh nghiệp về tuân thủ quy định môi trường và các lĩnh vực liên quan; các thủ tục cần chuẩn bị cho thanh tra, kiểm tra môi trường.

        

  • Gói hỗ trợ trước thanh tra

Hỗ trợ các doanh nghiệp rà soát các tài liệu, chứng từ phục vụ công tác báo cáo trước khi có đoàn thanh tra môi trường đến kiểm tra; thực hiện kiểm toán môi trường và kỹ thuật khác trước thanh tra.

 

 


 

  
  • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước

Cử chuyên gia làm đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước trong các thủ tục về môi trường, kỹ thuật khác và thanh tra, kiểm tra môi trường.

 

 

 

 


 

  
  • Hỗ trợ giải trình thanh tra

Cử chuyên gia tham gia cùng với doanh nghiệp để làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra và giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản các kết luận của đoàn thanh tra.

  

 


 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.