TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Đóng quỹ bảo vệ môi trường đối với nhà sản xuất, nhập khẩu kẹo cao su

Việc đưa kẹo cao su vào danh sách các sản phẩm nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng Quỹ bảo vệ môi trường nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với nhà nước và người dân trong việc thu gom, xử lý bã kẹo cao su. Lý do, kẹo cao su chủ yếu được làm từ nhựa, nên tồn tại trong môi trường tự nhiên gây tác động xấu cho môi trường; hơn nữa, việc thu gom bã kẹo cao su là rất khó khăn nếu không muốn nói là không khả thi. Hầu hết các bã kẹo cao su hiện nay tại Việt Nam được thải bỏ trực tiếp ra môi trường, khó phân huỷ, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Qua rất nhiều cuộc tham vấn và từ kinh nghiệm của quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định, nhà sản xuất, nhập khẩu dự kiến phải đóng 1,5% giá trị lô hàng vào Quỹ Bảo vệ môi trường để hỗ trợ thu gom, xử lý bã kẹo cao su.

Nguồn: Báo tài nguyên môi trường - 04/09/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí