TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

E&H tham dự Hội thảo ''Góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với rác thải điện tử"

Chiều 9/9/2021, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) và Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức hội thảo trực tuyến  “GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỀ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR) ĐỐI VỚI RÁC THẢI ĐIỆN TỬ”. Hội thảo thu hút hơn 40 đại biểu tham dự gồm chuyên gia và đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực điện- điện tử.

Hội thảo được chia ra làm 5 phần:

  • Phần 1:  Bà Paramita Dasgupta – Giám đốc bộ phận tư vấn thị trường  - Đại diện IFC, Ông Phan Tuấn Hùng – Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Tài Nguyên và Môi trường – Phát biểu khai mạc Hội thảo
  • Phần 2: Ông Nguyễn Thi, Cán bộ Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Giới thiệu khái quát trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với xử lý rác thải điện tử (E-waste) và cập nhật việc tiếp thu ý kiến đóng góp về EPR
  • Phần 3: Tiến sỹ Bernd Kopacek, Chuyên gia quốc tế, Tổ chức tài chính Quốc tế, IFC – Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về EPR trong quản lý chất thải điện tử và một số khuyến nghị cho Việt nam
  • Phần 4: Phát biểu tham vấn của đại diện và hỏi đáp
  • Phần 5: Kết luận Hội thảo

Nguồn: E&H tổng hợp – 9/9/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí