Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Hỗ trợ nhà đầu tư mới 

 

Chúng tôi hỗ trợ: 

Các thủ tục

 •  Thành lập công ty liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 
 •  Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài 
 •  Thủ tục nhà đầu tư ra nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
 •  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam
 •  Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn 
 •  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu                                                          

 


Các giấy phép 

 •  Gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 •  Giấy phép lao động
 •  Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
 •  Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm                                                                            

 


Các tư vấn khác

 •  Tư vấn quá trình hoạt động dự án  
 •  Hỗ trợ tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy 
 •  Hỗ trợ tuân thủ quy định về đất đai, bất động sản
 •  Các thủ tục khác có liên quan đến đầu tư, kinh doanh                                                               

 


 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.