TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Kế hoạch thanh tra năm 2021

Theo Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021.
Theo đó Danh mục các cuộc thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

 • Phụ lục 1: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, môi trường và khí tượng thủy văn
 • Phụ lục 2: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
 • Phụ lục 3a: Danh sách các kết luận thanh tra hành chính thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra
 • Phụ lục 3b: Danh sách các kết luận thanh tra đối với các tổ chức thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra
 • Phụ lục 3c: Danh sách các kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra
 • Phụ lục 3d: Danh sách các kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên thuộc nhiệm vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra
 • Phụ lục 4: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất
 • Phụ lục 5: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
 • Phụ lục 6: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
 • Phụ lục 7: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra về khoáng sản
 • Phụ lục 8: Danh sách đối tượng thuộc nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra đối với một số tổ chức, cá nhân đã được thanh tra, kiểm tra các năm 2018, 2019 và 2020
 • Phụ lục 9: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với một số UBND cấp tỉnh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển
 • Phụ lục 10: Danh sách đối tượng dự kiến thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn.

Nguồn: Sở tài nguyên môi trường ninh bình – T3/2021