Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Khảo sát và nghiên cứu thị trường 

 

 Mục tiêu

 

 

E&H triển khai gói dịch vụ ‘Khảo sát và nghiên cứu thị trường” – một mô hình dịch vụ cung cấp các Báo cáo khảo sát chuyên sâu về các quy định, chính sách, nghiên cứu tình hình hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực môi trường, hóa chất, năng lượng, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo yêu cầu của khách hàng.


Dịch vụ là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp có cách nhìn khái quát nhất về những vấn đề liên quan đến thị trường, nắm rõ các quy định hiện hành, đi đúng hướng khi quyết định đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường góp phần vào quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

 

Chi tiết dịch vụ

 


Nội dung khảo sát

 

  • Khảo sát tuân thủ
 

  

 

Khảo sát tuân thủ quy định về thu hồi và xử lý chất thải điện, điện tử (WEEE), quy định về quản lý chất thải rắn, nước thải,…

(Quy định môi trường)

      

Khảo sát tuân thủ quy định về ATVSLĐ của công nhân làm việc trong các nhà máy

(Quy định về ATVSLĐ)

   

 

       

 

   

Khảo sát tuân thủ quy định ROHS, GHS, SDS, quy định vận chuyển hóa chất độc hại,…

(Quy định quản lý hóa chất)

     

 

Khảo sát tuân thủ quy định về PCCC cho doanh nghiệp

(Quy định về PCCC)

 

        
   

Khảo sát tuân thủ quy định nhãn tiết kiệm năng lượng cho thiết bị điện và điện tử

(Quy định về năng lượng)

    
 
(Tham khảo chi tiết tại Dịch vụ Tư vấn Hóa chất)

 

  • Khảo sát thị trường

Khảo sát về môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam:
VD: Nghiên cứu thị trường công nghệ xử lý nước, thiết bị và link kiện xử lý nước thải, bùn thải công nghiệp,…

 

 

 


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Đăng ký Hội viên miễn phí