Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Dịch vụ khảo sát và nghiên cứu thị trường 

 

1. Mục đích

      Đối với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ có dự định tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, việc khảo sát và nghiên cứu thị trường tại Việt Nam là một điều tất yếu cần phải thực hiện, bởi lẽ nó giúp cho các doanh nghiệp có một tầm nhìn khái quát nhất về những vấn đề liên quan đến thị trường. Trong đó việc tìm hiểu, nắm rõ các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường và các lĩnh vực liên quan là rất quan trọng.  

      Do đó, dịch vụ Khảo sát và Nghiên cứu thị trường của chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường và góp phần vào quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam. 

 


2. E&H cung cấp

 
3. Ưu điểm lớn nhất

Báo cáo chuyên sâu theo các yêu cầu cụ thể của khách hàng

      

Sự hợp tác rộng rãi với các đối tác, chuyên gia hàng đầu trong nước.

      

Đưa ra các giải pháp tốt nhất cho mục tiêu của khách hàng

       


   
4. Các lĩnh vực thế mạnh 

 

Quy định môi trường

                             

 

Khảo sát tuân thủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm điện, điện tử thải bỏ (WEEE) và các chất thải công nghiệp khác.                                                             

                                                                  

 

Khảo sát quy định về an toàn và vệ sinh lao động của công nhân làm việc trong các nhà máy.

 

        
  Khảo sát quy định về và công bố hiệu suất và dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho thiết bị điện và điện tử.        Khảo sát và hỗ trợ các thủ tục làm báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải, v.v..
        
               
Khảo sát quy định về quản lý chất thải rắn, nước thải, khí thải tại dự án nhà máy sản xuất
                                  Khảo sát, phân tích tình hình ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước, không khí
        

 

Quy định quản lý hóa chất

 

       

 

Khảo sát tuân thủ các quy định ROHS và các quy định liên quan về quản lý hóa chất tại Việt Nam

        

Khảo sát tuân thủ các quy định về phân loại và dán nhãn hóa chất (GHS), phiếu an toàn hóa chất

   

 

       

 

   

Khảo sát quy định về vận chuyển hóa chất độc hại và hàng nguy hiểm

     

Khảo sát các thủ tục về nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Việt Nam

 
(Tham khảo chi tiết thêm tại Dịch vụ Tư vấn Hóa chất)

 

Thị trường kinh doanh nước
   

- Khảo sát và nghiên cứu thị trường công nghệ xử lý nước, thiết bị và linh kiện xử lý nước thải, bùn thải công nghiệp

- Khảo sát các nhu cầu khác về xử lý nước ở Việt Nam

  

 


 

Thị trường kinh doanh năng lượng   

- Khảo sát và nghiên cứu thị trường kinh doanh điện năng tại Việt Nam

- Hỗ trợ tham gia các dự án kinh doanh năng lượng tái tạo

  

 


 

Kinh tế và đầu tư tại Việt Nam   

- Khảo sát về môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Các khảo sát khác theo yêu cầu

  

 


 

 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.