Trang chủ / Dự án

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint - Chi nhánh Hà Nội

 

Tên dự án:Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint - Chi nhánh Hà Nội
Chủ dự án:Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint
Địa điểm:Tại Lô VI-3.2, đường N1-D, khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Loại hình dự án:Sản xuất các loại sơn dùng trên sản phẩm nhựa, kim loại, gỗ; Sản xuất dung môi pha sơn, chất làm cứng và vật liệu phụ trợ liên quan tới sản xuất sơn
Quy mô:

Sản xuất các loại sơn dùng trên sản phẩm nhựa, kim loại, gỗ: công suất 740 tấn sản phẩm / năm

Sản xuất dung môi pha sơn, chất làm cứng và vật liệu phụ trợ liên quan tới sản xuất sơn (Thinner): công suất 960 tấn sản phẩm/năm

Thời gian thực hiện dự án:Năm 2021

Customer comment

Đăng ký Hội viên miễn phí